T- KET CONSTRUCTION CO.,LTD.บริการฉับไว ใส่ใจคุณภาพSERVICE WITH QUALITY CARE

Partnership Profile

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
              
มีความมุ่งมั่น บริหารงานรวดเร็ว ให้บริการที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เกษ คอนสตรัคชั่น 
มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการการทำงานที่รวดเร็ว ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับกลุ่มลูกค้า ในด้านคุณภาพ ราคา และการส่งมอบงาน ซึ่งทางห้างฯ มีนโยบายการพัฒนาองค์กรให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ เพื่อขยายการรับงานและให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ